Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Bine aţi venit !

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

       

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru

 Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezent este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a Hotărârii Guvernului  nr. 48 din 19 februarie 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

Conducerea instituţiei este exercitată de către domnul Ion RĂDULESCU, Director Executiv al APM Teleorman, numit prin Decizia ANPM nr. 159 din 12.03.2013. 

Telefon de permanenţă: 0728.903.503

Telefon: 0247.316.228  Fax: 0247.316.229

Mail:  office@apmtr.anpm.ro                                                                               

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.